Proffs databeskyttelsespolitik

 1. Generel beskrivelse af vores databehandling i praksis
 2. Hvilke oplysninger indhentes og med hvilket formål?
 3. Videresendelse af personlige oplysninger til andre parter
 4. Sikkerhed og fortrolighed
 5. Lovgivningsmæssigt grundlag
 6. Hvor bliver dine oplysninger behandlet?
 7. Eksterne link
 8. Hvilke rettigheder og valgmuligheder har du?
 9. Ændringer til databeskyttelsespolitikken
 10. Kontakt os

Proff ApS, CVR 38445006 er en forretning med aktiviteter i Danmark. Proff behandler vi personligeoplysninger vedrørende kunder og brugere, der benytter vores tjenester.

Dette er Proffs databeskyttelsespolitik, der er udarbejdet med det formål at redegøre for Proffs holdning til beskyttelse og behandling af personlige oplysninger. Vi værner om vores kunders og brugeres private oplysninger og behandler personlige oplysninger i henhold til denne databeskyttelsespolitik samt i overensstemmelse med relevant lovgivning, herunder EU’s Generelle Databeskyttelsesdirektiv (General Data Protection Regulation, 2016/679/EU; GDPR) og anden relevant national databeskyttelseslovgivning (“databeskyttelseslovgivningen”). Vi har et ønske om at opretholde en høj grad af beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne databeskyttelsespolitik vedrører samtlige tjenester, der leveres af Proff, herunder internetsteder og mobile applikationer. Visse tjenester, som Proff stiller til rådighed, kan være omfattede af særlige vilkår vedrørende behandling af personlige oplysninger, som du vil få besked om, når du benytter pågældende tjeneste.

 1. Generel beskrivelse af vores databehandling i praksis

Proff indhenter personlige oplysninger med henblik på bl.a. at kommunikere med og opfylde vores forpligtelser over for vores kunder og brugere i overensstemmelse med indgåede aftaler samt med henblik på at forbedre kvaliteten af vores tjenester. Vi indhenter desuden personlige oplysninger med henblik på at vise dig tilpasset indhold og reklamer. Endvidere indhentes personlige oplysninger med henblik på at give og administrere din adgang til tjenester, løse problemer med kundeservice samt foretage fejlretning. Vi gemmer dine personlige oplysninger, så længe de er påkrævede til opfyldelse af de behandlingsformål, der fremgår af denne databeskyttelsespolitik. Når dine personlige oplysninger ikke længere er relevante for det formål, de blev indhentet til, sletter eller anonymiser vi dem tillige med eventuelle logger og sikkerhedskopier.

Medmindre du af Proff får besked om, at oplysningerne vil blive behandlet på en anden måde, behandler Proff kun personlige oplysninger til de formål, de blev indhentet til, og i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og relevant lovgivning. Du kan lejlighedsvis modtage supplerende oplysninger om anden behandling af personlige oplysninger, hvis du forsøger at benytte specifikke tjenester, der leveres af Proff.

 1. Hvilke oplysninger indhentes og med hvilket formål?

Søgetjeneste vedrørende finansielle selskabsdata og virksomhedsoplysninger

Proff er en søgetjeneste vedrørende finansielle selskabsdata og virksomhedsoplysninger samt information om beslutningstagere. Proff indsamler og viser navne, telefonnumre og adresser til juridiske personer, individuelle virksomheder og beslutningstagere i juridiske selskaber. Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, og oplysningerne slettes tolv måneder efter, at den juridiske person eller det enkelte selskab er ophørt.

Tilpassede og relevante reklamer

Vores tjenester indeholder tilpassede reklamer. Disse reklamer leveres af Proff, vores kunder og/eller vores samarbejdspartnere. Vi kan derfor indhente oplysninger om, hvordan du som bruger benytter vores tjenester, med det formål at vise dig tilpasset indhold og reklamer eller gøre det muligt for vores samarbejdspartnere at vise dig tilpasset indhold og reklamer. Proff samkører desuden databaser ved behandling af oplysninger for at muliggøre profilering af reklamerne. Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, og oplysningerne slettes tolv måneder efter, at oplysningerne er indsamlet.

Du kan nægte Proff tilladelse til at behandle oplysninger om dig til brug for tilpasning af annoncer på vores internetsteder – læs mere om, hvordan du afviser tilpassede annoncer online, og hvordan vi opretter profiler baserede på din internetadfærd. For at nægte kundtilpassede annoncer i appsene: klik i sidemenuen og sæt kryds ved Tillad sporing.

Direkte markedsføring

Vi benytter personlige oplysninger til direkte markedsføring under overholdelse af lovgivningen og branchepraksis. Vi kan desuden videregive den slags personlige oplysninger til tredjeparter, der ønsker at tilbyde dig direkte markedsføring. I nogle tilfælde behandles personlige oplysninger med henblik på at levere andre tjenester end Proffs egne. I så fald kan Proff behandle personlige oplysninger på vegne af og i overensstemmelse med anvisninger fra en tredjepart, f.eks. en reklamepartner. Oplysningerne behandles på grundlag af samtykke og slettes tolv måneder efter, at den juridiske person eller det enkelte selskab er ophørt.

Statistiske formål

Proff kan indhente oplysninger om, hvordan du benytter vores tjenester, med henblik på at analysere din søgeadfærd til statistiske formål samt markedstendenser og med henblik på at forudsige efterspørgslen efter vores tjenester.

Desuden indhentes oplysninger for at forbedre vores tjenester samt gøre dem mere brugervenlige, holde øje med, om de fungerer korrekt og give besked om nedbrud. Den slags oplysninger indhentes f.eks. med hjælp fra Google analytics under brug af cookies, der ikke indeholder personlige oplysninger. Du finder flere oplysninger om cookies, samt hvordan du kan blokere cookies, i vores Cookiepolitik. . Vi benytter IP-adresser til f.eks. at diagnosticere problemer på vores servere og netværk samt administrere vores internetsteder. Vi benytter desuden IP-adresser til statistiske formål. Oplysningerne behandles på grundlag af legitim interesse, og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Din tekniske enhed

Proff indhenter desuden tekniske oplysninger om din enhed og din internetopkobling, f.eks. oplysninger genererede af tjenestelogger og andre værktøjer inklusive dit operativsystem, browserudgave, IP-adresse, cookies og entydige identifikatorer med det formål at kontrollere oplysninger samt forbedre og optimere skræddersyede tilbud til vores kunder og brugere. Oplysningerne behandles på grundlag af legitim interesse, og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Forebyggelse af misbrug

Med henblik på forebyggelse, begrænsning og efterforskning af forskellige typer internetmisbrug benytter vi desuden personlige oplysninger om brugernes aktiviteter og tekniske oplysninger. Oplysningerne behandles på grundlag af legitim interesse, og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Samtykke til behandling af dine personlige oplysninger

I tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav om indhentning af samtykke for behandling af bestemte typer personlige oplysninger eller bestemte former for behandling, vil et sådant samtykke blive indhentet fra dig, før vi behandler personlige oplysninger. Dette data gemmes så længe som krævet til formålet, se ovenfor, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Følsomme oplysninger og personer under 13 år

Vi indhenter eller behandler aldrig personlige oplysninger, der kan anses for følsomme, f.eks. helbredsoplysninger eller personnummer. Vores tjenester er ikke beregnede til at benyttes af personer under 13 år, og Proff indhenter ikke forsætligt personlige oplysninger vedrørende personer yngre end det. Hvis du bliver opmærksom på, at dit barn har afgivet personlige oplysninger til os uden dit samtykke, bedes du kontakte os på http://indsigt.proff.dk/om-proff/kontakt-os/.

Placeringsafhængige tjenester

Med det formål at levere dig placeringsafhængige tjenester kan Proff indhente, benytte og udveksle præcise placeringsoplysninger, herunder den geografiske placering i realtid af din computer eller enhed. Vi benytter forskellige teknologier til at fastslå placeringen, f.eks. GPS, Bluetooth og din IP-adresse, foruden Wi-Fi-hotspots og placeringer af sendemaster.

Dette hjælper os f.eks. til at give dig søgninger baserede på din placering, trafikoplysninger i realtid og rutebeskrivelser og gør det muligt for os at vise dig oplysninger og tilbud fra vores kunder. Oplysningerne behandles på grundlag af legitim interesse, og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

 1. Videresendelse af personlige oplysninger til andre parter

Proff kan desuden videresende personlige oplysninger til underleverandører, hvis det efter vores mening er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde eller bruger. Vi forlanger altid af vores underleverandører, at de indgår en databehandlingsaftale med Proff, således at vi er i stand til at sikre en høj grad af beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Vores samarbejdspartnere

Proff kan videresende oplysninger om din søgeadfærd i vores tjenester til vores samarbejdspartnere (specielt Adform. Den slags oplysninger kan desuden blive afgivet til vores samarbejdspartnere med henblik på at påvise interessen for en bestemt reklame eller kampagne. Vi indhenter ikke oplysninger eller viser reklamer baserede på oplysninger, der kan identificere dig personligt, uden dit samtykke.

Vi vil ikke videregive personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre lovgivningen forpligter os til at gøre det.

Dine personlige oplysninger kan imidlertid blive videresendt til og behandlet af tredjepartsudbydere, der udfører tjenester for Proff (databehandlere), for at disse virksomheder kan udføre de tjenester, Proff anmoder dem om. Til disse virksomheder vil kun blive afgivet de personlige oplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af det ovenfor anførte formål. Samtlige tredjepartsudbydere skal følge vores anvisninger og alle relevante databehandleraftaler samt andre aftaler, der måtte være indgået mellem Proff og dennes tredjepartsleverandører, og skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personlige oplysninger.

Myndigheder

Proff kan videregive personlige oplysninger til en tredjepart som f.eks. politi eller andre myndigheder som led i strafferetlig efterforskning, eller hvis Proff i øvrigt er forpligtet til det i medfør af lovgivningen eller en myndighedskendelse.

 1. Sikkerhed og fortrolighed

Internetsteder tilhørende og kontrollerede af Proff har et højt sikkerhedsniveau, der har til formål at beskytte personlige oplysninger under Proffs kontrol. Proff vil kun behandle personlige oplysninger med de formål, som de er indhentet til, samt som beskrevet ovenfor, og personlige oplysninger vil kun blive gjort tilgængelige for bemyndigede medarbejdere, hvis arbejdsopgaver gør det nødvendigt for dem at behandle personlige oplysninger. Personlige oplysninger behandles ikke længere end påkrævet for det konkrete formål. Vi opfylder fuldt ud vores lovmæssige forpligtelser samt vores interne retningslinjer for at gemme oplysninger.

Proff har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af dine personlige oplysninger, så kun bemyndigede personer har adgang til personlige oplysninger. Vi har desuden indført interne retningslinjer for sikker behandling af personlige oplysninger.

 1. Lovgivningsmæssigt grundlag

Det er Proff magtpåliggende kun at behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den relevante persondatalovgivning. Vi behandler dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig samt behandle kundeklager og tjenester ydet af Proffs kundeservice. Vi behandler desuden dine personlige oplysninger, når vi har en berettiget interesse som f.eks. vores interesse i at vise reklamer direkte til dig. Når det er påkrævet, vil vi indhente dit samtykke.

 1. Hvor bliver dine oplysninger behandlet?

Vi behandler primært personlige oplysninger på servere inden for EU/EØS. Det kan imidlertid blive nødvendigt for os at videresende dine oplysninger fra en placering inden for EU/EØS. Graden af databeskyttelse i lande uden for EU/EØS kan være ringere end den i for EØS. Hvor det er tilfældet, vil vi implementere passende foranstaltninger under GDPR til sikring af, at dine personlige oplysninger fortsat er beskyttede og sikre. Vores internationale udveksling af personlige oplysninger bygger på Europa-Kommissionens standardaftalevilkår. Standardaftalevilkårene kan ses her.

 1. Eksterne link

Proffs internetsteder og mobilapplikationer kan indeholde links til eksterne internetsteder eller tjenester, der ikke kontrolleres af Proff. Hvis du følger et link til et eksternt internetsted, anbefales det at læse de principper for behandling af personlige oplysninger og brug af cookies, der er gældende for det eksterne internetsted.

 1. Hvilke rettigheder og valgmuligheder har du?

Vi er lovgivningsmæssigt forpligtede til at sikre, at dine oplysninger er retvisende og ajourførte. Du opfordres derfor til at hjælpe os med at opfylde vores forpligtelser ved at give Proffs kundeservice besked om ændringer af dine oplysninger eller præferencer.

Du kan når som helst påberåbe dig dine rettigheder i relation til de personlige oplysninger, som vi behandler:

 • Ret til indsigt og rettelse: Du har ret til at kræve adgang til personlige oplysninger vedrørende dig selv. Hertil hører f.eks. retten til at få at vide, om der finder behandling sted af personlige oplysninger vedrørende dig eller ej, hvilke personlige oplysninger der behandles, og formålet med behandlingen. Du har desuden ret til at forlange forkerte eller mangelfulde personlige oplysninger rettet. Åben og udfyld denne formular for at få aktindsigt.
 • Ret til afvisning: Du har ret til at ægte behandling af personlige oplysninger, herunder f.eks. behandling af dine personlige oplysninger med henblik på markedsføring, eller hvor vores behandling af dine personlige oplysninger i øvrigt bygger på et berettiget formål.
 • Ret til sletning: Du kan ligeledes forlange dine personlige oplysninger slettet, f.eks. hvis de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige for det formål, som de blev indhentet til, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis lovgivningen kræver, at de personlige oplysninger slettes. Åben og udfyld denne formular for at få slettet dine oplysninger.
 • Ret til dataoverførsel: Hvis personlige oplysninger om dig, som du selv har afgivet, behandles automatisk med dit samtykke eller i henhold til en aftale mellem dig og Proff, kan du forlange at få udleveret oplysningerne i et struktureret, gængs, maskinlæsbart format, og du kan ligeledes forlange at få personlige oplysninger overført til en anden databehandler, såfremt det er teknisk muligt.
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: I tilfælde, hvor behandlingen forudsætter dit samtykke, har du ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke til denne behandling.
 • Framelding af markedsføring: Vi vil desuden, hver gang vi udsender markedsføringsmaterialer, give dig mulighed for at framelde dig fremtidig markedsføring. Du kan desuden når som helst framelde dig markedsføring ved at kontakte os.

Hvis du ønsker at klage til en national tilsynsmyndighed over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du gøre det ved at henvende dig til din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Ved “lokal” forstås den stat, hvor du bor eller arbejder, eller hvor den påståede videregivelse af oplysninger har fundet sted. Den relevante myndighed er Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 1. Ændringer til databeskyttelsespolitikken

Denne databeskyttelsespolitik kan ændres regelmæssigt, så det anbefales at besøge dette link regelmæssigt for at være på forkant med den seneste udgave af databeskyttelsespolitikken. Datoen for den seneste udgave er vist foroven i denne databeskyttelsespolitik.

 1. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte Proffs kundeservice http://indsigt.proff.dk/om-proff/kontakt-os/

Du kan også sende en email person-data ansvarlig på privacy.officer@proff.no