Købsbetingelser ved e-handel for Proff ApS

Disse aftalevilkår (”Vilkårene”) gælder mellem dig som kunde (”Kunden”) og Proff ApS CVR. nr. 38445006 («Proff») ved køb af netbaserede indholdstjenester (”Tjenesterne”).

Vilkårene er accepteret når Kunden klikker på knappen mærket «Gå til betaling».

1. Om Tjenesten

Tjenesterne giver Kunden mulighed for at købe information om firmaer og roller baseret på søg i Proffs databaser.

Tjenesterne er nærmere beskrevet på http://indsigt.proff.dk/produkter-og-tjenester.

2. Kundens pligter

Kunden må være mindst 18 år for at kunne købe Tjenesterne.

Kunden er selv ansvarlig for at de søgekriterier som Kunden har valgt giver den information Kunden ønsker. Kunden er også selv ansvarlig for at vælge hvilken information som indgår i Tjenesterne. Kunden gives mulighed for at kontrollere dette før købet gennemføres.

Dersom Kunden ikke allerede har en brugerprofil på Proff, oprettes der automatisk en brugerprofil når Kunden køber Tjenesterne. Kunden er selv ansvarlig for at beskytte brugernavn og password samt at have den nødvendige programvare for brug af Tjenesterne. Proff er ikke ansvarlig for tab som må følge af at Kunden har givet andre tilgang til sin brugerprofil eller på andre måder har fået tilgang som følge af forhold på Kundens side.

Kunden er selv ansvarlig for at opgive korrekt email-adresse, telefonnummer og andre oplysninger samt for at informere Proff om ændringer i disse.

Kunden giver Proff tilladelse til at benytte den email-adressen som Kunden har opgivet til at levere Tjenesten, til at rette henvendelser til Kunden. Kunden giver Proff tilladelse til at sende push-beskeder eller andre beskeder via Tjenesten. Bruger kan selv justere hvilke(n) henvendelser/information de ønsker at mottage under ”indstillinger”.

Tjenesterne omfatter digitalt indhold som anses leveret når det downloades i forbindelse med købet. Tjenesterne leveres umiddelbart på ikke fysisk medium. Kunden har derfor ikke fortrydelsesret og reklamationsret på dette køb ved accept af disse aftalevilkår.

3. Proffs pligter

Proff skal levere den Tjeneste som Kunden bestiller i henhold til disse Vilkår.

Proff fraskriver sig ansvar for indholdet Kunden modtager ved køb af Tjenesten. Proff er heller ikke ansvarlig for forkert brug av informationen/Tjenesten og heller ikke for noget økonomisk tab (direkte eller indirekte) som følge af at informationen er ukorrekt eller misvisende.

4. Eiendomsret og Immaterielle rettigheder

Kunden har kun ret til at bruge den information Kunden modtager ved køb af Tjenesterne i egen virksomhed. Dette omfatter ikke videresalg af informationen, i ethvert medium eller format, og til hverken hele eller dele af informationen som Kunden modtager ved køb af Tjenesterne.

Alle rettigheder til Tjenesterne, deres struktur, organisering, kildekode og dokumentation tilhører Proff. Kunden samtykker til ikke at videresælge, licensiere, leje, låne, overføre eller distribuere programvaren eller Tjenesten til tredje part. Bruker samtykker desuden til ikke at ændre, tilpasse, oversætte eller udtrække programvarens filer for brug i anden programvare/tjeneste.

5. Pris og betaling

De til enhver tid gældende priser for køb af Tjenesterne fremgår på indsigt.proff.no/produkter-og-tjenester. Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv Moms.

Kunden betaler for købet ved hjælp af Proffs leverandør af betalingsløsninger. Betalingsløsningen er integreret i netbutikken.

6. Ansvar ved aftalebrud

Den part som påberåber sig at den anden part bryder Vilkårene, må reklamere så hurtig som praktisk muligt, og senest indenfor en måned efter at forholdet som giver grundlag for reklamation fandt sted.

Dersom Tjenesten er mangelfuld, har Kunden ret til at kræve at Proff retter mangelen. Hvis forholdet ikke lader sig rette indenfor rimelig tid, eller gentagne forsøg ikke fører frem, har Kunden krav på prisreduktion.

Proff er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af forhold ved Tjenesterne. Proffs erstatningsansvar er under enhver omstændighed begrænset opad til maksimalt 2 000 DKK pr skadetilfælde ved simpel uagtsomhed, og til maksimalt 10 000 DKK pr skadetilfælde ved grov uagtsomhed. Skadetilfælde som har sin årsag i samme forhold, betragtes som et skadetilfælde.

Ved gjentatte vesentlige brudd på Vilkårene, der, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning dersom forholdet ikke er rettet innen rimelig tid.

7. Behandling af personoplysninger

7.1 Generelt

Proff ApS, CVR.nr. 38445006, med registrert forretningsadresse Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, er behandlingsansvarlig for indsamling, registrering, sammenstilling, lagring og eventuel udlevering af personoplysninger i forbindelse med køb af Tjenesterne.

7.2 Samtykke og behandlingsgrundlag

Proff behandler de personoplysninger som er nødvendige for at opfylde rettigheder og pligter efter disse Vilkår, jf. personoplysningsloven.

7.3 Personoplysningerne som behandles

For at kunne levere den Tjeneste Kunden har købt vil Proff blandt anfet indsamle og behandle følgende oplysninger om Kunden:

• Navn
• CVR-nummer og navnet på virksomheden personen repræsenterer(såfremt købet skal registreres på virksomheden)
• Kontaktinformation (telefonnummer, email-adresse)

Kontaktinformation kan rettes af Kunden ved at redigere kontaktinformationen på https://kundeweb.proff.dk.

Proff benytter informationskapsler (cookies) til indsamling af statistik mv. Kunden kan vælge at afstå fra brugen af informationskapsler ved at ændre indstillingerne i sin webbrowser. Det vil i så fald ikke være muligt at logge på eller benytte Tjenesten.

Proff vil kunne gemme Kundens IP-adresse i forbindelse med køb. Sådan information benyttes kun til at udarbejde statistik og til at indsamle demografiske oplysninger på overordnet nivå.

Proff opbevarer ikke personoplysninger længere end det som er nødvendig for at levere Tjenesterne.

7.4 Indsyn og kontakt

Persondataforordningen (GDPR) giver Kunden ret til at be om tilgang til de oplysninger vi har om Kunden. Forespørgsler om indsyn og spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af personoplysninger kan sendes pr email dataofficer@proff.no

8. Ændringer

Proff vil til enhver tid kunne ændre Vilkårene. Eventuelle ændringer publiceres på http://indsigt.proff.dk/vilkaar/aftalevilkaar-nethandel.

9. Lovvalg og tvister

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med dansk ret.

Parterne skal forsøge at løse uenigheden i forbindelse med Aftalen i mindelighed. Dersom parterne ikke lykkes med at løse sagen i minnelighed kan sagen indbringes for de ordinære domstole med Københavns ret som værneting.