Synes du det er vanskelig å levere tilbud til det offentlige? Bruker du mye tid på å skrive tilbud som ikke når opp i konkurransen? Da er dette tipsene for deg.

På denne siden har vi samlet gode råd som vil hjelpe deg å bli en mer konkurransedyktig og sikker tilbudsgiver.

1. Motta varsling på nye anbudskonkurranser

Leter du opp konkurranser manuelt? Motta heller aktuelle anbud direkte på e-post og unngå å gå glipp av noe. Du kan lese mer om anbudsvarsling her.

2. Begynn tidlig

Husk at tiden går fort, så ikke vent med å starte på besvarelsen din. Hastverk gir ikke gode anbudsbesvarelser.

3. Les konkurransegrunnlaget nøye

I konkurransegrunnlagets dokumenter finner du all informasjonen som er nødvendig for å skrive et godt tilbud. Utarbeid en liste over alle krav som fremkommer, og kryss av etter hvert.

4. Ikke lever tilbud for enhver pris

Virker det lite sannsynlig å nå opp i konkurransen? Da bør dere kanskje la være. Vær realistisk i forhold til egen kompetanse.

5. Benytt underleverandører

Dersom ditt selskap selv ikke har kompetanse på et område, benytt underleverandører.

6. Oppfyll kvalifikasjonskriterier

Kvalifikasjonskriterier er kriterier som skal oppfylles for at tilbyder skal kunne delta i konkurransen. Vær grundig med besvarelsen av disse.

7. Viktigst er tildelingskriterier

Dette skiller deg fra de andre tilbyderne. Besvar tilbudet i forhold til hva innkjøper vektlegger.

8. Spør innkjøper

Bruk muligheten du har til å stille spørsmål til innkjøper.

9. Lever det som etterspørres

Det er ikke slik at jo mere er jo bedre. Hold deg til saken og besvar det innkjøper er ute etter.

10. Utarbeid et enkelt tilbud med godt språk og god layout

Ikke ødelegg et bra tilbud med dårlig utførelse. Husk at det skal se bra ut, være oversiktlig og lett å finne frem i.

11. Korrektur, korrektur, korrektur

Skrivefeil og dårlig språk egner seg ikke i tilbudsinnleveringer.

12. Utarbeid maler

Utarbeid faste maler for å spare tid og ressurser hvis dere ofte leverer inn tilbud.

13. Foreta etterevaluering

Hva var det som gjorde at vi vant? Hva var det som gjorde at vi ikke vant? Baser vurderingen på tilbakemeldingen innkjøper har gitt, eller etterspør innsyn i protokoll og andres tilbud.

14. Dra på kurs

Å ta kurs er en god måte å få nye kunnskaper, møte andre leverandører og bli tryggere på tilbudsarbeidet. Les mer om kurs du kan ta her.

Lykke til!