Bliver alle virksomheder vist på Proff?

Proff distribuerer virksomhedsoplysninger fra CVR, og viser alle aktive danske virksomheder registreret i CVR. Vi viser udelukkende oplysninger, der er offentlig tilgængelig i en række forskellige registre. Vi fjerner ikke virksomheders profiler med mindre de ikke længere er aktive i CVR.

Hvorfor er det ikke alle virksomheder jeg kan se regnskaber på?

Det er ikke alle danske virksomheder der har indberetningspligt. Kun virksomheder i regnskabsklasse B, C og D har pligt til at indberette regnskaber/årsrapporter til Erhvervsstyrelsen (Eks. Aktie- og Anpartsselskaber). Virksomheder i regnskabsklasse A, der ikke har pligt til at indberette regnskaber (Typisk personligt ejede selskaber/enkeltmandsvirksomheder) kan vi derfor ikke vise et regnskab for.
Læs mere om reglerne for indberetning af årsrapporter på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan sikrer jeg, at der ikke er adgang til at se regnskaber på min virksomheds profil?

Vi fjerner ikke regnskaber fra virksomheder der har pligt til at indberette dem. Derfor vil eneste mulighed være, at ændre til en virksomhedsform der indgår i regnskabsklasse A, og som dermed ikke har pligt til at indberette regnskaber til Erhvervsstyrelsen.

Hvordan får jeg rettet i mine regnskabstal?

De tal vi viser er de tal der er indberettet via Erhvervsstyrelsens digitale indberetningstjeneste. Få i første omgang din revisor til at undersøge om nogle tal kan være indberettet i forkerte felter. Hvis alt er indberettet korrekt, skal du kontakte os på 89 87 51 12 så vi kan undersøge nærmere.
Vi retter ikke i regnskabstallene, hvilket betyder at en ændring til regnskaber kan betyde en ny indberetning til Erhvervsstyrelsen. Læs mere om reglerne for omgørelse af regnskaber på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvor får I data fra og hvor ofte opdateres de?

Virksomhedsoplysninger modtager vi direkte fra CVR og data indlæses dagligt.
Regnskabstal modtager vi fra Risika og data indlæses dagligt.
Rolleinformation modtager vi fra Risika og data indlæses dagligt.

Hvordan får jeg rettet min virksomheds kontaktinformationer?

Hvis du ønsker tilføjet eller rettet elementer i dine kontaktinformationer kan du kontakte os på 89 87 51 12 med ønske herom.

Hvorfor vises der ikke logo, firmabeskrivelse, etc. for min virksomhed?

Nogle af de elementer vi viser på virksomhedernes profilsider kræver betaling fra virksomheden. Hvis du ønsker at udvide din virksomheds profil med eksempelvis logo og firmabeskrivelse kan du kontakte os på 89 87 51 12 og tale med en af vores konsulenter.

Hvordan får jeg fjernet nogle af de artikler i linker til på min virksomheds profil?

Hvis vi ved en fejl linker til artikler der ikke omhandler din virksomhed kan du kontakte os på 89 87 51 12 med ønske om at de fjernes.
Er det din virksomhed der er omtalt i de pågældende artikler, forbeholder vi os retten til at lave en individuel vurdering af hvorvidt indholdet i artiklerne har en relevans for vores brugere inden de kan fjernes.

Har du øvrige spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte vores kundecenter